ALCHYMIE

 

Věda, která se utvořila už před několika tisíci lety, přinesla lidstvu mnoho poznatků a dala základ mnohým ostatním vědám, je alchymie. Všeobecně známá definice, že alchymie jako věda je předchůdkyní chemie není správná. Správné by bylo, kdyby se alchymie m.j. prezentovala jako věda, která pod sebou sdružuje m.j. i chemii. Alchymie se totiž nezabývala pouze chemií, ale i např. fyzikou, magií, mineralogií, metalurgií, sklářstvím, spiritismem, přírodovědou apod.

Lze s jistotou tvrdit, že alchymie je věda, která spojuje dohromady materiální a duchovní podstatu hmoty. Věda dnešních dnů alchymii naprosto zdiskreditovala a zesměšnila. (A přitom samotná dnešní věda z alchymie vzešla.) Alchymické praktiky jsou považovány za podvodné a jejich úsilí je považováno za tápání ve tmě. Se zvláštní oblibou se uvádějí jako odpuzující případy, kdy alchymista transmitoval neušlechtilé kovy v kovy ušlechtilé. Vždy se přitom zdůrazňuje, jaký podvod dotyčný alchymista spáchal, protože přece něco podobného není možné. Všichni, kdo tvrdí něco takového, vůbec netuší, co je alchymie a také by to nikdy neřekl opravdový vědec. Ten, kdo má zájem nadzvednout "pokličku tajemství", nikdy nemůže dokazovat existenci či neexistenci něčeho, co sám neumí. Může maximálně tvrdit: já to neumím. Subjektivní pocit totiž nelze vnést do spektra obecného pojetí. Po tisíce let se po celém světě objevují zprávy o úspěšně provedených transmutacích a samozřejmě i o jiných alchymických úspěších. A nyní, po nějaké stovce let co známe atomy hmoty, se objeví uznávaný názor, že alchymická praxe je více či méně nesmysl? Ne, není. Alchymie je vědou, která žije i nadále vlastním životem a už hezkých pár let je nucena existovat v "ilegalitě". Možná mnozí z vás, co čtete tyto stránky ví, že alchymie existovala hluboko v minulosti a možná víte i to, že existovala nedávno. Ale jen málokdo ví, že alchymie existuje i dnes. (U nás působí několik desítek alchymistů, na celém světě bych jejich počet odhadl na tisíc až desettisíc alchymistů.)

Alchymisté znali podstatu hmoty dávno před dobou moderní atomové fyziky, dobře věděli, jaké obrovské síly se ve hmotě skrývají a také varovali před použitím této síly. Asi si dobře uvědomovali, že se jedná o něco tak mocného, co lze jen stěží zkrotit, a že to mohlo mít fatální dopad na celé lidstvo. Někteří znalci alchymie se domnívají, že v minulosti došlo k několika atomovým výbuchům, za kterými stáli právě alchymisté. Proto je pravidlem každého alchymisty, že pracuje tajně, a že nehodlá poskytnout výsledky své práce komukoliv. Alchymie je totiž věda, která má svědomí. Věda, která svědomí nemá poskytuje svému okolí např. to, co viděli obyvatelé Hirošimy v roce 1945 nebo to, co nás ovládá a kontroluje dnes a už jaksi celosvětově.

Kromě utajení je pro alchymistu důležité soukromí a také kontakt s jinými alchymisty, protože pouze další alchymista je ten, s kým může konzultovat své dílo.