TABUIZOVANÁ ARCHEOLOGIE

 

Archeologie, která je považována za důležitou vědu, dokázala mnoho. Pomáhá nám seznámit se s raným počátkem lidstva, archeologové odhalili mnohá tajemství dávných dob. To archeologům nelze upřít, rozhodně má mnoho zásluh na poznání a vysvětlení historie prastarých dob.

Problém je pouze v tom, že některé údaje v učebnicích archeologie, dějepisu a paleontologie s největší pravděpodobností neodpovídají pravdě! Každý z nás se ve škole učil, že moderní forma člověka se na naší planetě objevila zhruba před 60 000 lety a druh homo sapiens se objevil někdy před 300 000 lety. Předtím Zemi obýval homo erektus (před více než 1 milionem let). Kosterní vykopávky, nalezené nástroje apod. tomu odpovídají. Kdo ale opraví učebnice, když se najdou zkamenělé stopy člověka a dinosaura? Jejich stáří se totiž datuje do období křídy! Zvláštní shoda okolností? Špatné datování horniny, v níž jsou stopy? Ne, nic takového. Těchto a podobných důkazů je totiž více!

Roku 1936 objevila Emma Hahnová v Texasu kus skalního bloku, z něhož čněl kus zkamenělého dřeva. Tedy nic zvláštního. Až v roce 1947 byl kamenný blok rozlomen a poskytl fantastickou záhadu. Na kusu zkamenělého dřeva-tedy toporu byl nalezen kus kovu! Jednalo se o zkamenělé kladivo, které bylo pevně vrostlé do pískovce. Také z doby křídy! V pískovcové vrstvě z dob křídy byla nalezena i zkamenělá kostra člověka, vysoká 2,1 metrů a zkamenělá kostra novorozence. Stáří koster bylo určeno na 135 miliónů let! Trilobiti existovali na Zemi před více než 320 milióny let. Přesto byla nalezena stopa, jednalo se o zkamenělý otisk podrážky(!) a bylo z něj zřetelně poznat, že dotyčná prehistorická osoba trilobita rozšlápla. Další nález - zkamenělá podrážka boty, tedy ne otisk či stopa stará 5 miliónů let, byla nalezena v roce 1922. Je na ní vidět dvojitý steh po šití. To vylučuje, že by se jednalo o hříčku přírody. Také bylo nalezeno něco, co silně připomíná automobilovou zapalovací svíčku, jenže to, co bylo nalezeno, je 50 000 let staré. V Salzburgu byla nalezena ocelová krychle vrostlá ve vrstvě uhlí. Stáří této vrstvy bylo odhadnuto na více než 300 miliónů let. Ludvík Souček ve svých knihách popisuje lebku mamuta, ve které je průstřel! Černé kameny z Icy zobrazují člověka a dinosaura - současně. V Kalifornii byl nalezen kamenný hmoždíř i s paličkou - stáří 30 až 60 miliónů let (byl nalezen pod stolovou horou na třetihorních vrstvách). 65 miliónů let je stará kovová trubka, která byla nalezena ve vápencových vrstvách ve Francii.

Takových a podobných nálezů je velké množství, některé z nálezů se záhadným způsobem ztratily z muzejních sbírek, v nichž byly uloženy a některé byly prohlášeny za podvrhy. Pravost některých je na druhé straně nezvratitelná. Dočteme se někdy v učebnicích, že naši předkové pásli stáda dinosaurů, nebo že zvládali koželužství a metalurgii dávno před tím, než po Zemi začal pobíhat australopiték?