ZAJÍMAVÉ CIVILIZACE, NÁRODY, KULTY

 

CHETITOVÉ

Národ Chetitů existoval před 3-4 tisíci let v oblasti dnešního Turecka a Sýrie. Na říši Chetitů bylo na dlouhou dobu zapomenuto a teprve koncem 19.století byl tento vyspělý národ dějepisně "rehabilitován". Průzkumem bylo zjištěno, že velkoříše Chetitů se rozkládala na území velikém jako dnešní Itálie! Používali hieroglyfické písmo, podobné egyptskému. Přesný původ Chetitů není uspokojivě vysvětlen. Předpokládá se, že by se mohlo jednat o původní obyvatelstvo dnešního Turecka, nebo že pravlastí Chetitů bývala oblast v okolí Kaspického moře.

Centrum říše Chetitské se nacházelo v oblasti řeky Kyzyl-Irunk. Je to nehostinná step drsných klimatických podmínek. Díky zeměpisné poloze zde vzkvétal tranzitní obchod. Jedním z prvních chetitských velkokrálů byl Anittaš, který sjednotil chetitské kmeny a založil chetitský stát. Hlavním městem říše se stalo město Néše a později Chattaš. Chetitové se živili zemědělstvím, chovem dobytka, obchodem, ale i hutnictvím a hornictvím. Jako peníze sloužily odlitky stříbra. Chetitská říše byla společností otrokářskou. Chetitové uctívali mnoho božstev, jedním z nejvyšších bohů Chetitů byl bůh bouře. Bohužel z jeho jména známe jen koncovku - unaš. Dalším "vyšším" bohem byl např.: Telipinuš-bůh vegetace, Inar-bůh mužské síly, Agniš-bůh ohně, Apuluna-bůh ohně, Rutaš-bohyně lovu, Arinna-bohyně slunce. Ze zvířat uctívali býka a lva.