EXPERIMENTY PRO KAŽDÉHO

 

LABORATOŘ OMEGA 2999

Úvodní slovo:

Experimentování v oblasti hraničních jevů, parapsychologie, psychotroniky apod. je vždy spojeno s množstvím problémů. Citlivější jedinci z řad lidí jsou zvýhodněni - jejich tělo pracuje jako citlivý detektor a mohou postřehnout to, co většině lidí uniká. Takovým lidem říkáme senzibilové. Bohužel často se stává, že se senzibil stane terčem posměchu či přímo čelí nařčení z podvodu. Důvod je prostý - většinou nemůže podat hmatatelný důkaz o existenci toho, co "indikovalo" jeho tělo. Pokud úspěšnost senzibila není stoprocentní, jeho měření lze vždy nějak zpochybnit. A to je zlé. Neznáme fyzikální podstatu hraničních jevů a tudíž je nedokážeme měřit přístrojem. Výsledky měření provedené senzibilem jsou považovány za subjektivní a neprůkazné. (Dle mého názoru však existuje tolik důkazů, že přinejmenším alespoň psychotronika by mohla být uznána za seriózní vědu.) Proto vznikly různé pomocné přístroje, které usnadňují práci s tajemnem a přibližují ji i těm, kteří jsou méně citliví. Ne, že by tyto přístroje dokázaly zachytit přímo hraniční jevy, ale mohou sloužit jako detektory sekundárně vyhodnocující např. změny v organismu experimentátora apod. Proto zde na této stránce budou dominovat experimenty, náměty k nim a popisy pomůcek a přístrojů potřebných k pokusům. Budu velice rád, když zde budu moci zveřejnit i vaše osobní zkušenosti a výsledky pokusů, které mi pošlete na tuto adresu:


Celé stránky s pokusy jsou nazvány Laboratoř Omega 2999.

Proč omega? Považujeme-li za alfu narození, pak je omega smrt. Považujeme-li za alfu světlo, pak omega může být tma. Považujeme-li za alfu začátek, pak je omega konec. Považujeme-li za alfu fyziku, kterou v současnosti známe, co je potom omega? A číslo 2999 - to symbolizuje nové milénium.


Celé naše okolí i my samotní jsme poněkud zahaleni tajemnem (a často o tom vůbec nepřemýšlíme), a proto se pokoušíme roušku tajemna poodhalit. Věnujme se své osobě, zkoumejme to, co je kolem nás. A je to všude!! Jen být ve střehu, být připraveni, být schopni chápat, být znalí problematiky a tak být připraveni žít vlastní život. A proto ponechejme politiku politikům, moc mocným, peníze bohatým, víru církvím, beznaděj pesimistům a přízemnost těm, kteří se podobným tajemným jevům vysmívají a pojďme zjistit, co je v nás samotných, zjistěme, co můžeme dokázat sami a kam až může dojít naše tvůrčí myšlení a schopnost akceptovat vše, co nám nabízí náš život a příroda. Pamatujte, že schopnost myslet je naší největší prestiží a jedině myšlenka je to, co je zde nejsvobodnější.

 

Vlastní experimenty:

Návody k pokusům budou stále doplňovány a rozšiřovány. Takže jednotlivé návody k pokusům nepovažujte za konečné. Uvítám zde i vaše vlastní experimenty a návody k nim. První pokusy budou většinou seznamovací, později bude popsáno jejich rozšíření a možné alternativy navazující na některé experimenty.

 

 Použití detektoru lži

 Proutkaření

 Použití siderického kyvadla

 Použití pyramid

 Pokusy s generátorem alfa

 Pokusy s telepatií

 Využití elektroskopu

 Experimenty s magnetickým polem