CHEMIE

 

http://alexplorer.net/teaching/chem/index.html -chemie..odkazy

http://atsdr1.atsdr.cdc.gov/toxfaq.html -o toxicitě chemikálií

http://basti.borec.cz -Chemické pokusy, práce v lab..výpočty

http://basti.borec.cz -Chemické pokusy ..Chemické pokusy, práce v laboratoři, teorie, výpočty, bezpečnost.

http://basti.borec.cz/main.php -chemie

http://faf.vfu.cz/fytochem/hplc_gc.pdf -Vysokoúčinná kapalinová chromatografie.

http://faf.vfu.cz/fytochem/zaklady_sep_metod.pdf -separační metody - různé typy chromatografií

http://forsix.czechian.net -Výbušniny, trhaviny,

http://forsix.czechian.net -Výbušniny, trhaviny,

http://gfc.euweb.cz -Chemie a technologie ochrany ovzduší ze zplyňování biomasy

http://home.iae.nl/users/aed/gdp/gdp.htm -Animované ukázky dávají dobrou představu o průběho odhořívání TPH z různě tvarovaného kanálku.

http://home.tiscali.cz/%7Eca647674/VybX.htm -archiv stránek detonator

http://home.tiscali.cz/~cz382002/slouc/index.html -Periodická soustava prvků, více než 1500 anorganických a organických sloučenin

http://home.worldonline.cz/~cz382002/ -soustava prvků,Info o prvcích periodické soustavy

http://hugo.aktualne.cz -Elektronika a chemie

http://huizen.dds.nl/~wfvisser/EN/chlorate_EN.html -- výroba kclo3

http://chembank.med.harvard.edu/compounds/ -Databáze chemických sloučenin.

http://chemie.unas.cz -Chemické pokusy, fotogalerie, chat.

http://chemie.vyrobce.cz -Informace z oblasti chemii

http://jindrich.org -Chemický rozcestník

http://kameny.valka.cz -Chemie a mineralogie

http://kattarit.vyrobce.cz/ - Kattarit - výbušniny, pyrotechnika, rakety - TPH, KPH.

http://kattarit.vyrobce.cz/aadomov.htm -výbušniny

http://kekule.science.upjs.sk/chemia/aktual/projekt/obsah2.htm - pokusy

http://konzultace.czweb.org/main.php -Příklady a úlohy z fyzikální chemie

http://krejcio.wz.cz -Periodická tabulka prvků, zajímavosti.

http://lpi.epfl.ch/electr.html -materiály pro sol. články..nanokrystalické..

http://members.aol.com/ricnakk/index.html -rakety

http://members.aol.com/ricnakk/index.html -rakety a raketová paliva

http://members.shaw.ca/gryphon223/PFP/ - rozsáhlá sbírka TPH a pyrosloží.

http://mim.webpark.cz/objprvku.html -Objevy prvků

http://mrsec.wisc.edu/Edetc/nanolab/index.html -chem..materiály a jejich příprava..zajímavé!

http://muff.uffs.net/skola/chemie/fyzikalni/prednasky_FYCH.pdf -Přednášky z fyzikální chemie

http://mujweb.atlas.cz/veda/che/enc.htm -Encyklopedie látek anorganických a organických

http://mujweb.atlas.cz/www/oscar111/trhaviny.htm -Podrobné informace o výbušninách

http://mujweb.cz/Veda/delobuchy -o výrobě dělobuchů, fotky a videa

http://mujweb.cz/www/fghi -Chemie používaná v elektrotechnice Luminiscenční látky, elektronky, getry, výroba elektronek, tranzistorů, IO.

http://mujweb.cz/www/fghi/luminofory/postupy.html -postup výroby luminoforů pro osciloskopické obrazovky

http://nehudek.wz.cz/teploty/ -Teplotní stupnice

http://orion.chemi.muni.cz/biochem/vyuka/virtuallab.htm -Virtuální biochemická laboratoř

http://pages.infinit.net/linux/rocket/index.html -rakety, amatérsky

http://projekt-cl.ujep.cz/teoriecl.html -co je chemiluminiscence..

http://pxd.czechian.net/pxd.php?id=home -detonator

http://pxd.zde.cz/ - Project-X vs.Detonator, rozsáhlý web o výbušninách.

http://pyroweb.wz.cz -Pyroweb ..pyrotechnika, výbušniny, chemie, elektrotechnika, třaskaviny.

http://raketky.ebox.cz/ -rakety

http://reichmann.wz.cz/chemie/ - Výuka chemie (pokusy)

http://reichmann.wz.cz/chemie/ -chemie

http://science.ksc.nasa.gov/history/rocket-history.txt - Brief history of rocketry.

http://schulen.eduhi.at/chemie/chlor1.htm -školní chemie v němčině

http://surf.to/megalomania -chemie

http://sweb.cz/biochemie -biochemie

http://sweb.cz/JUDr.Pierun/ -Návody, jak si vyrobit doma střelný prach, hexogen (RDX), pentrit

http://tomis.misto.cz/_MAIL_/pyro1.htm -pyrotechnika

http://tomis.misto.cz/_MAIL_/pyro1.htm -výbušniny

http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/ -Databáze nebezpečných chemikálií

http://uranit.wz.cz -chemie a pyrotechnika

http://vskla.iglu.cz/ -Popis procesu výroby skla

http://web.telecom.cz/silcarbon/ -aktivní uhlí. Definice, struktura, výroba,definice adsorpce, adsorbovatelné látky...

http://web.ujep.cz/nicova/ostatni.htm -Superjed dioxin - 2,3,7,8 - tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD). ..v těle. Bezpečná dávka.

http://www.aapnetwork.org/ -photonics..fotosyntéza..

http://www.angelfire.com/al/pyrotech/index1.html -pyrotechnika

http://www.angelfire.com/al/pyrotech/index1.html -pyrotechnika

http://www.biomed.cas.cz/mbu/gabriel/czindex.htm -Laboratoř biochemie dřevokazných hub

http://www.biotox.cz -Jedy, drogy, léky

http://www.biotox.cz/naturstoff/ -Informace o přírodních látkách a jedech, jejich výskytu, vlastnostech a významu.

http://www.cbox.cz/filip.sellner/sem/index.html -Fosilní paliva

http://www.cbox.cz/vlad.keb/VYPOCTY/ -Řešené příklady z jednotlivých titračních metod

http://www.csar.uiuc.edu/~tlj/aluminum.htm - Spalování Al v TPH.

http://www.cschi.cz/zpr.asp -Zpravodaj České společnosti chemického inženýrství

http://www.ecn.cz/dioxin/ -Dioxyny - prudce jedovaté škodliviny

http://www.ecn.cz/chmu/ -Kvalita vody Roční průměrné údaje o kvalitě vod.

http://www.fch.vutbr.cz/vyuka/Kvantitativni_analyza.pdf -Kvantitativní analýza

http://www.fp.vslib.cz/kch/sedlbauer/pchem.htm -Fyzikální chemie

http://www.frogfot.com/index.html -chemie, elektronika...pyrotechnika

http://www.funsci.com/fun3_en/electro/electro.htm -elektrochemické experimenty

http://www.funsci.com/fun3_en/electro/electro.htm -Vodiče, baterie (Danielův článek, koncentrační článek atd.). Měření redukčních potenciálů. Galvanické pokovování.Elektrochemické experimenty

http://www.funsci.com/fun3_en/exper2/exper2.htm -Povrchové napětí, smáčivost, vzlínavost. Roztoky, směsi, koloidy, gely, emulze..tvorba aerosolů z kapalin

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/5361/chlorate/encychlo.html -- výroba kclo3

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Campus/5361/chlorate/sodium.html -- výroba kclo3

http://www.geocities.com/chemengr_60064/kclo4a.htm -- výroba kclo3

http://www.geocities.com/kocna_2000/kblink.htm -Klinická biochemie ,odkazy

http://www.hanland.wz.cz/raketky.htm -Raketky a pyrotechnika

http://www.chemca.euweb.cz -anorganická chemie, obrázky některých pokusů.Informace o významných chemicích, články

http://www.chemieprolajky.webzdarma.cz -Chemie pro laiky ..Historie, názvosloví a zajímavosti z anorganicky

http://www.chemik-online.com -Anorganická a organická chemie.

http://www.chemistry.cz – chemie..zajímavosti …z odborné literatury

http://www.chemweb.com/ -chemie..asi vše!

http://www.chem-world.com/ -CHEMIE!!...MNOHO..

http://www.chpr.szu.cz/chemtox/chem/dioxin2.html -Látky s dioxinovým efektem

http://www.icpf.cas.cz/react/inci/index.htm -Hydrodynamika a chemie spalování...biomasa..

http://www.islandgroup.com/ -pyrotechnické a vojenské chemikálie

http://www.jcrocket.com/otrag.shtml - OTRAG. Large models !

http://www.jergym.hiedu.cz/~bachmanm/ -slavní chemici

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm –organická..anorganická..obecná..chemie..

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/mineral/geochem.html -Geochemie

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/nazvyano/nazvyano.html -názvosloví v anorganické chemii

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/chemici2.html - tabulky

http://www.kaboom.zde.cz/ - Výbušniny, pyrotechnika.

http://www.kralupy.cz/dg/www2/stranky/chemie/ -Separační metody.. Filtrace, dekantace, odstřeďování, krystalizace, destilace, sublimace, extrakce,

http://www.labo.cz/mftabulky.htm -Fyzikální, chemické, technické a matematické tabulky

http://www.lachema-nera.cz/cz/katalog.php - Anorganické a organické chemikálie.

http://www.lib.kth.se/Sammanfattningar/byrne010608.pdf

http://www.liv.ac.uk/Chemistry/Links/links.html -chemický rozscestník

http://www.loschmidt.cz -Jan Josef Loschmidt ,chemik a fyzik, který jako první navrhl cyklickou strukturu benzenu a mnoha aromatických sloučenin, popsal dvojné a trojné vazby ..

http://www.mlchemica.cz/ - ML Chemica, chemikálie pro laboratorní a průmyslové použití.

http://www.mujweb.cz/Veda/.destilace/ -Alembiky ..destilační přístroje k domácímu pálení bylinných a jiných vod.. návod, jak pálit.

http://www.mujweb.cz/veda/gy-chemie/ -Anorganická a organická chemie pro studenty středních škol

http://www.mujweb.cz/veda/che/ -chemie

http://www.mujweb.cz/www/dida/uvod.htm -chemie, fyzika, dějepis, biologie

http://www.mujweb.cz/www/frenky/bengal.htm -Návody na různé druhy výbušných a dýmavých směsí.

http://www.mujweb.cz/www/ikesw/toxina.html -Toxikologie

http://www.mujweb.cz/www/kpalat/ -Modely molekul, orbitalů a simulace v infračervených spektrech

http://www.mujweb.cz/www/nobelchemie/#Laureati%20Nobelovy%20ceny nobelovky

http://www.multiweb.cz/fisrovalucie/ -Informace o chininu - historie, současnost, léčivé účinky, určení

http://www.nakka-rocketry.net/ -Asi to nejlepší, o raketách

http://www.nakka-rocketry.net/linx.html - spousta dalších odkazů.

http://www.navod.cz/stormglass/ -Bouřková sklenička .. Neobvyklý způsob předpovídání počasí aneb jak sestrojit baroskop admirála Fitzroye

http://www.near.no/ -amatérské rakety

http://www.near.no/ -rakety

http://www.nyu.edu/pages/mathmol/library/ -Molecular Library.. 3D

http://www.oa.svitavy.cz/pro/renata/vedatech/nobel/index.htm -a.nobel

http://www.organic-chemistry.org/ -organische-chemie

http://www.organische-chemie.ch –chemie

http://www.piskac.cz/ETD -databáze o chemických látkách a jejich vlastnostech

http://www.p-lab.com/ - Potřeby pro laboratoř.

http://www.p-lab.cz/new/p-lab.html - P-lab, potřeby pro laboratoř.

http://www.pxd.zde.cz/ -vše o výbušninách

http://www.pyros.wz.cz -výbušniny

http://www.pyrotechnika.cz/cz/uvod.asp -pyrotechnika, obchod.

http://www.raell.demon.co.uk/ -chemie

http://www.rafina.cz/ -dodavatel chemikálií

http://www.rocketryonline.com/ - Rocketry Online

http://www.ropacek.cz/o_j/pokusy.html -pokusy..chemilumiscence

http://www.safebryo.cz/kyselina_listova.htm -Kyselina listová.. (acidum folicum). Embryoprotektivita, výhody fortifikace potravin, nevýhody fortifikace….

http://www.sci.muni.cz/~jzeman/courses/physgeochem/01_soubory/frame.htm -Fyzikální geochemie

http://www.sci.muni.cz/bezpecnost/chm_web/loadframe.html?bezlis.html -Nakládání s nebezpečnými látkami

http://www.sciencemadness.org/talk/viewthread.php?tid=20 -vše od chemie!!!-diskusní- výborný popis výbušnin!!!

http://www.scitech.cz/stlinky.htm -linx chemie!

http://www.scitech.cz/stlinky.htm –linky pro chemiky..

http://www.semteks.wz.cz -..trhaviny, třaskaviny, historie výbušnin.

http://www.shyamchemicals.com/ -chemie..lze nalézt info o mnoha látkách..

http://www.sigmaaldrich.com/img/assets/13660/111.pdf -Kapilární kapalinová chromatografie,analýza biologicky aktivních látek.

http://www.skyfly.cz/to.cs/mach/ - Mach chemikálie spol. s r.o.

http://www.slashandbang.com/Pyro.html - Pyrotechnic formulations.

http://www.sweb.cz/hlinik-horcik/ - Specializovaná internetová prodejna práškového hliníku a hořčíku

http://www.sweb.cz/naturstoff/toxik.html -Toxikologie Popis jednotlivých jedů - jedovatost, chronický a akutní průběh otravy, zajímavosti.

http://www.sweb.cz/naturstuff/ -Chemická podstata látek, izolace přírodních látek, přírodní jedy, toxikologie

http://www.sweb.cz/ophoenix/zlatnicka_chem.htm - novější ceník.

http://www.tabulka.cz/ -Periodická tabulka prvků

http://www.tady.cz/abcchemie/ - chemický informační portál.. -chemikalie vyrabene v ČR

http://www.tecaeromex.com/ingles/indexi.html -Hydrogen Peroxide Rockets Technology.

http://www.uhk.cz/pdf/katedra/chemie/diplomka/hodiny.htm -Příprava šampónu, důkaz oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu, rozklad sacharidů - elementární analýza ovesných vloček, důkaz vitamínu C v ovoci, příprava zubní pasty..

http://www.uhk.cz/pdf/katedra/chemie/e-Lab/e_laborator.html -Internetová chemická laboratoř

http://www.usrockets.com/ -rakety

http://www.uszscb.cz/jedy.htm -Rady a pomoc při otravě jedovatým živočichem.

http://www.uzpi.cz/adresar/barviva.htm -Potravinářská barviva

http://www.verkon.cz/ - Verkon s.r.o., laboratorní potřeby.

http://www.volny.cz/chemid/ -Výroba a prodej chemikálií.

http://www.vscht.cz/met/aki/kom.htm -otázky koroze a protikorozní ochrany

http://www.vzlu.cz/dbgchpo -Databáze galvanických a chemických povrchových ochran

http://www.webprostor.cz/vzdelani/chemie/analchem/analytic.htm -Spektrální měření

http://www.webprostor.cz/vzdelani/chemie/organa.htm -Organická chemie

http://www.webspawner.com/users/colloidalminerals/index.html -chemie- coloidní minerály

http://www.xinventions.com/home.htm -zajímavá stránka! amatérské vznášedlo, pyrotechnika, pneumatický kanon!..

http://xantina.hyperlink.cz/ -Chemie pro začátečníky

http://yoohoo.euweb.cz/chemano/ -Chemie anorganická a obecná, periodický systém prvků, chemické výpočty v přehledech, chemické reakce, chemie anorganická, prvky, sloučeniny, chemická technologie.

http://zkk.webpark.cz/Vybusniny/index.htm –výbušniny

www.alchimica.cz -ALCHIMICA dodává chemikálie..

www.cristallogenese.com -crystals

www.chemie.wz.cz –chemie