Fyzika, optika, mineralogie, geologie …

 

http://ae.atmos.uah.edu/ -atmosférická elektřina

http://ae.nsstc.uah.edu/ -atmosférická elektřina

http://aldebaran.cz/astrofyzika/orientace/theory.html -astrofyzika

http://aldebaran.cz/bulletin/2004_02_tet.html -elementární částice..

http://aldebaran.feld.cvut.cz/vyuka/ekologie_a_ekotechnika/lab/ion/ -Elektricky nabité složky a přimíšeniny v ovzduší

http://allencoilpage.home.att.net/ -teslacoil

http://amasci.com/emotor/vdg.html –van de graf

http://amasci.com/freenrg/n-mach.html -homopolární generátor

http://asterope.asu.cas.cz/public/2m/optika.html -optika dalekohledu..

http://astronuklfyzika.cz - Ullman - Fyzika Jaderná fyzika, astrofyzika, alchymie, filozofie

http://atomweb.wz.cz -Stránky zabývající se jadernými zbraněmi. Jaderné testy, foto

http://b216e.vscht.cz/Fyzika_I_animace.html –animace..ok!

http://blizzard.rwic.und.edu/~nordlie/cannon/ -pneukanon

http://blog.lide.cz/petermail/dr._strauzenberg/ -zajímavosti ze světa vědy..

http://bruxy.regnet.cz/fel/02F1/studium_elstat_pole.pdf -elektrostatika..

http://campus.murraystate.edu/tsm/tsm118/Appendix/elecph1.htm -elektrostatika

http://cern.xhosting.cz -Vše o CERN

http://coto.je -Česká on-line encyklopedie

http://cs.felk.cvut.cz/~xruzickj/pjwsem/start.html -balistika...on-line výpočet chování projektilu..

http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/ -přes 100 různých struktur krystal.

http://elfrad.com/data3.htm -detektory el mag zemních jevů..

http://fyzika.mysteria.cz -Fyzika

http://fyzika.net/ -vše o fyzice

http://fyzika.smoula.net/index.php?content=01 -fyzika...

http://fyzweb.cuni.cz/ -fyzika pro každého..mnoho o fyzice

http://fyzweb.cuni.cz/piskac -fyzika

http://fyzweb.mff.cuni.cz/ -fyzika

http://fyzweb.mff.cuni.cz/piskac/cmain.htm -školní fyzika převážně vážně

http://fyzweb.mff.cuni.cz/piskac/hracky/optika/zelatinova_optika/zelatinova_optika.htm -želatinová optika..

http://galaxie.web2001.cz/kosmologie/interakce/jaderna.html -jaderná fyzika..

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/lectures/michelson.html -Michelson-Morley Experiment

http://go.to/the_npl -Nuclear Physiology

http://gruber-moldavite.sweb.cz -Vltavíny

http://heatlab.fme.vutbr.cz -Přenos tepla

http://home.arcor.de/k.arenfeld/html/physik.html -fyzika

http://home.dmv.com/~tbastian/ball.htm -teslacoil..balllighting..

http://if.pap.edu.pl/~ania/zrodla/piezoefekt.html -piezoefekt

http://kamenozrout.wz.cz -mineralogického kroužku

http://kameny.valka.cz -Mineralogie, chemické pokusy

http://kdf.mff.cuni.cz/~zdenicka/vnuf/Veletrh_02/02_22_Rauner.html -Rutherfordův rozptyl částic alfa

http://koch.chemi.muni.cz/vyuka/vazby/kapitola22.htm -atomistika..

http://kojot.gfxs.cz/024b/gpole/ -Gravitační pole

http://kvt-elektronika.webpark.cz/

http://lexikon.wz.cz -z astronomie, fyziky, astrofyziky-magazín

http://mail.upce.cz/~stein/lectcz/fIIcz_08.ppt -Magnetické vlastnosti látek ..diamagnetismus, paramagnetismus, ferromagnetismus

http://mbox.troja.mff.cuni.cz/~mfab5099/struny.html -Superstruny

http://members.tm.net/lapointe/Main.html -různé..hv..el.statický motor, van de graf...

http://mfweb.wz.cz -Matematicko-fyzikální web

http://mineral.wz.cz -o minerálech..nerostech..

http://motionsystemdesign.texterity.com/motionsystemdesign/200503/?pg=38&pm=1 -lorenzův motor

http://mujweb.cz/Veda/difrakce/ -difrakce světla

http://mujweb.cz/veda/elte -Kvantová, jaderná, teoretická fyzika

http://mujweb.cz/veda/elte/ -jaderná fyzika, teoretická fyzika

http://mujweb.cz/veda/elte/hmota.html -hmota..

http://mujweb.cz/veda/zak/ - žákovské práce týkající se auta po chemické stránce

http://mujweb.cz/www/lugh -Impaktně tektonická teorie vzniku vltavínů ..

http://mujweb.cz/www/lugh -impaktně-tektonická teorie vzniku vltavínů

http://mujweb.cz/www/sundialweb - galerie slunečních hodin

http://nanotech.wz.cz/index.php - Nanotechnologie

http://natura.baf.cz/natura/1994/12/9412-4.html -elementární částice

http://nehudek.wz.cz/teploty/ - Vzorce pro přepočet, stručný popis autorů stupnic. Obsahuje °C, °F, °R a K.

http://nehudek.wz.cz/teploty/ -přepočet, ....Teplotní stupnice,...°C,K, °F, °R

http://neon.mems.cmu.edu/degraef/pg/index.html -všech 32 bodových grup ..krystalografie..

http://nts2.cgu.cz/app/gslov/gslov.pl -anglicko-český a česko anglický elektronický geologický slovník

http://ondy.crolink.cz/skola/fyzika2/02%20elektrostaticke%20pole.doc -měření el.statického pole..

http://orbit.mysteria.cz/ -chem, fyz, filos, dějepis,..

http://paleo.gweb.cz -o paleontologii, geologii

http://pascal.fjfi.cvut.cz/~drska/edu/webfyz/ -fyzika..

http://pascal.fjfi.cvut.cz/~drska/edu/webfyz/optika/node1.html -fyzika, optika- vše,...kvantová fyzika..

http://pascal.fjfi.cvut.cz/~drska/edu/webfyz/optika/node39.html -polarizační optika..

http://pdf.uhk.cz/kch/projekty/cipera1/Projekt/slov/o.htm -atomy..

http://physics.fme.vutbr.cz/files/opory/pdf/F2/F2.pdf -kniha!- elektřina a magnetismus! 135 stran!!..asi vše od tohoto oboru, výpočzy, nákresy..

http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/mereni_ua16.htm -Franckův-Hertzův pokus

http://protiproud.wz.cz/_chemie/struktura_hmoty.htm -atomy

http://radiovody.wz.cz -Radioaktivní voda

http://scienceworld.wolfram.com/physics/PermeabilityofFreeSpace.html -výpočty, konstanty...dobré!

http://skriptum.wz.cz/fyzika/Matur.htm -fyzika

http://speed.hlava.net/ -Školská fyzika

http://speed.hlava.net/ -Simulace rychlosti

http://superconductors.org - Info o supravodičích pro začátečníky

http://superconductors.org/ -supravodiče

http://svetlo.unas.cz/index.htm - Pohled na svět očima nezávislého pozorovatele

http://svetlo.unas.cz/index.htm -o světle

http://sweb.cz/Caletka.Ing/an/antigravitace-.htm - Antigravitace, Gravitace a setrvačnost - sjednocení

http://sweb.cz/Caletka.Ing/an/antigravitace-.htm -Gravitace a setrvačnost - sjednocení

http://sweb.cz/mchlk/Fotony.htm -fotony..teorie..

http://sweb.cz/mchlk/hmota.htm -podstata hmoty..

http://sweb.cz/mineraly -Časopis pro sběratele a zájemce o minerály

http://sweb.cz/new.petr/ -fosilie

http://sweb.cz/radek.jandora/f15.htm -fyzika -mag. pole

http://sweb.cz/radek.jandora/f16.htm -Elektromagnetická indukce

http://sweb.cz/radek.jandora/fyzika.htm -středoškolská fyzika

http://sweb.cz/sas.killer//relativita.htm -teorie relativity

http://sweb.cz/sas.killer//relativita.htm -Teorie relativity

http://thunder.msfc.nasa.gov/ -blesky a atm. elektřina

http://utf.mff.cuni.cz/~podolsky/GraVlny/GraVlny.htm -Gravitační vlny a jejich detektory

http://uzimex.cz/agilent/a_index.htm -interferometry

http://vesmir.cts.cuni.cz -Vesmír- mnohaoborový časopis

http://vlab.fme.vutbr.cz/optika/0201.htm -optika..

http://vscience.euweb.cz -virtuální laboratoř

http://www.2zskolin.cz/jadfyz/rad/radionuklidy.html -Radionuklidy a jejich využití

http://www.3x-projekt.com/horniny - Klíč k určování hornin

http://www.aldebaran.cz/ -o astronomii a fyzice plazmatu

http://www.aldebaran.cz/bulletin/2004_36_hts.html -článek o vysokoteplotní supravodivosti

http://www.aldebaran.cz/studium/statistika.pdf -Statistická fyzika

http://www.astro.cz/projekty/ukazy/index.htm -optické jevy v atmosféře

http://www.bell-labs.com/ -bellovy laboratoře

http://www.bjex.ic.cz -Fyzikální a jiné pokusy

http://www.cez.cz/encyklopedie_html/obsah.htm -encyklopedie elektro

http://www.coe.ufrj.br/~acmq/eletrostatica.html -elektrostatika

http://www.cojezlato.cz/home.asp?idk=1 -o zlatě..web autorů knihy zlato

http://www.converter.cz/ -převod jednotek

http://www.cryonics.uk.com/ -cryonika

http://www.czech-ware.net/lukax -Matematika na internetu

http://www.daisystar.wz.cz -Perličky o Einsteinovi a Newtonovi

http://www.dcs.lancs.ac.uk/iono/aurorawatch/ -polární záře

http://www.dcs.lancs.ac.uk/iono/aurorawatch/ -stránky o polární záři

http://www.dfc.hr/balistika.html -kriminalistická balistika

http://www.dictor.net/zaloha_sasa/miner_skripta/index1.php -netová učebnice mineralogie..

http://www.ece.rochester.edu/~jones/demos/ -elektrostatika

http://www.edpsciences.org/articles/jp2/pdf/1994/05/jp2v4p849.pdf?access=ok -piezoefekt..

http://www.eg.bucknell.edu/physics/rsivron/thumbrules.html –lorenzovy síly

http://www.elektrotechnika.sk/ -elektrotechnika

http://www.engr.uky.edu/~gedney/corses/ee468/expmnt/escope.html -elektroskop

http://www.feec.vutbr.cz/EEICT/EEICT/2003/fsbornik/99-CD/02-Mgr/06-Microelectronics_and_Technology/15-xtraufgott_zbynek.pdf -analýza vzdušných iontů..

http://www.foton.sk -Lasery, optické detektory...optické a laserové fórum

http://www.fpf.slu.cz/~hle10uf/tm/ -Teoretická mechanika

http://www.frank.cz/cz/petr/ - Pár úvah o možném chápání světa

http://www.funsci.com/fun3_en/lens/lens.htm -vlastností optických čoček a jejich použití

http://www.funsci.com/fun3_en/stscp/stscp.htm -Stereoskop

http://www.funsci.com/fun3_en/tele/tele.htm -Teleskopy

http://www.funsci.com/fun3_en/usph/usph.htm -Leeuwenhoekův mikroskop

http://www.funsci.com/fun3_en/uster/uster.htm -Stereoskopický mikroskop

http://www.funsci.com/texts/index_en.htm -zajímavé..mikroskop..optika..

http://www.fyzika.webz.cz/ -fyzika

http://www.fyzika.webz.cz/index.php -fyzika

http://www.fyzikarelativne.kvalitne.cz –zaměřeno na středoškolskou a vysokoškolskou fyziku.

http://www.geocities.com/vektor_ol/index.html -on-line výuka fyziky..optika..atomistika..elektromagnetismus...

http://www.geolog.cz/nerost/ -Nerosty, drahokamy a minerály

http://www.geolog.cz/proutek - Proutek, proutkaři a patogenní zóny

http://www.geology.cz -Česká geologická služba

http://www.gweb.cz/ -geoweb, vše o geologii

http://www.gweb.cz/geologie.asp -vše o geologii

http://www.gweb.cz/paleo/foto/clanky/mineralogie/optika/opt.html -optické vlastnosti minerálů..

http://www.gympoh.edu.sk/odysea -Molekula vodíku a princip symetrie

http://www.che.udel.edu/~velev/nanotitle.html -nanotech, koloidní krystaly

http://www.icpf.cas.cz/theory -studie o kapalinách.

http://www.ipe.muni.cz -Virtuální laboratoř fyziky a matematiky

http://www.itnews.sk/buxus_dev/generate_page.php?page_id=922303 -nukleární baterie

http://www.jclahr.com/science/physics/index.htm -fyzika

http://www.jihoceske.mineraly.zde.cz -jihočeské minerály

http://www.juliantrubin.com/fairprojects.html -fyzika, magnetismus, chemie, biologie...elektronika..

http://www.kfy.vslib.cz/kfy/sbirka/optika/index.htm -optika..

http://www.kfy.zcu.cz/Rusnak/otazky/el.pole.ve.vakuu/el.p.v.vac..htm -el.pole ve vakuu--

http://www.labo.cz/mftabulky.htm -Fyzikální, chemické, technické a matematické tabulky,konstanty,převody

http://www.lessemf.com/schumann.html -shumanova frekvence

http://www.lightning.org/ -Lightning Protection Institute (LPI) -blesky..

http://www.lsbu.ac.uk/water/phase.html -Fázový diagram vody

http://www.markonet.cz/vyuka/fyzika/hmota.html -fyzika..

http://www.maths.qmw.ac.uk/~tp/papers/pub040.pdf -krystalová rezonance

http://www.matchrockets.com/ether/halbach.html -halbachovo pole

http://www.mineral.cz/ -pro zběratele minerálů..

http://www.mineralos.cz -sběratel minerálů

http://www.mineraly.net -mineralogie

http://www.mineraly.sk -Internetový atlas- Slovenské minerály, horniny....

http://www.mip.berkeley.edu/physics/D+10+22.html -elektrostatika

http://www.mos.org/sln/toe/staticmenu.html -elektrostatika

http://www.mujweb.cz/www/dida/uvod.htm -chemie, fyzika, dějepis, biologie

http://www.mujweb.cz/www/diski/Fyzika.htm -školní fyzika

http://www.mujweb.cz/www/frenky/mikro.htm -Elektronová mikroskopie

http://www.mujweb.cz/www/lukax -Matematické stránky

http://www.mujweb.cz/www/objectconsulting/otr1.html - vysvětlení obecné teorie relativity

http://www.mujweb.cz/www/ondrej.ciza/pi.htm -číslo pí na 10000míst!! :-))

http://www.newsmotion.com/nanotechnologynews.html -odkazy na nanotechnologie

http://www.nova.edu/ocean/messing/crinoids/w1title.html -paleontologie

http://www.nrl.navy.mil/lattice -více než 100 základních struktur

http://www.phys.unsw.edu.au/PHYS1111/ -fyzika!!!!

http://www.phys.unsw.edu.au/PHYS1111/magnetic/magnetic.html -elektromagnetismus...i výpočty!!

http://www.physics.muni.cz/~blazkova/Kap1.htm -atomová fyzika..

http://www.physnet.uni-hamburg.de/home/vms/reimer/htc/contents.html - Úvod do HTS (high-temperature superconductors - vysokoteplotní supravodivost)

http://www.pi1.physik.uni-stuttgart.de/Vorlesungsversuche/Elektrizitaetslehre.html -fyzika..elektro..

http://www.poco.phy.cam.ac.uk/~emt1000/piezo.pdf -piezoefekt

http://www.podzemi-cma.cz/ -spol. pro výzkum historického podzemí...

http://www.polosoftcomputer.com/Fyzika.htm -Paradoxy teorie relativity a jejich důsledky

http://www.prevod.cz -Převody fyzikálních jednotek

http://www.pulib.sk/elpub/PF/Bernatova1/023.pdf -základy, el.statika, mag. pole, elektřina

http://www.quido.cz/objevy/toc.asp -objevy a vynálezy..popisy..

http://www.radon-servis.cz/1-co-je-to-radon.htm -co je radon a jak vzniká..

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/enseignement/english/michp.html -fyzika

http://www.sciences.univ-nantes.fr/physique/perso/maussion/statelec/ -elektrostatika

http://www.scienceworld.cz - Zpravodajství ze světa vědy

http://www.skytran.net/press/sciam02.htm -halbachovo pole, elektrolevitace..

http://www.sopky.cz - Průvodce světem sopek

http://www.spsmvbr.cz/cesky/os_stranky/jedlicka/balistika/balistik.htm -kriminalistická balistika

http://www.spsmvbr.cz/cesky/os_stranky/jedlicka/menu/menu.htm -co je kriminalistika..obory..

http://www.steiner.cz/david/akustika/ -akustika - vše

http://www.strikingimages.com/light1.htm -galerie blesků

http://www.svetvedy.cz/

http://www.sweb.cz/AstroNuklFyzika/index.htm -Ullman - Fyzika Jaderná fyzika, astrofyzika, alchymie, filozofie

http://www.sweb.cz/flomoz - pohled na svět elementárních částic, kosmologii.

http://www.sweb.cz/jjohnyk/elektrotechnika/02.htm -elektrostatika..

http://www.sweb.cz/kami15 -fyzika teoretická

http://www.sweb.cz/mineraly.zde -Minerály a krystaly

http://www.sweb.cz/Tala.D -nefunkčnost newtonových zákonu!

http://www.troja.mff.cuni.cz/fs_troja/kevf/orf2.htm#vymezeni -Fyzika plazmatu

http://www.ttw.cz/vvs -zajímavé pokusy z fyziky

http://www.ttw.cz/vvs/picture/6.html -prav. pravé ruky

http://www.veda.site.cz/Hopfield/index.htm -Hopfieldova neuronová síť ..

http://www.volny.cz/jaroslav.jirku - Kritika stávající Maxwellovy teorie.. vlnová podstata elektřiny ve vodičích

http://www.volny.cz/jaroslav.jirku/ -kritika Maxwellovy teorie

http://www.volny.cz/jiri.trunecek -Přirozené fyzikální jednotky ...nápad k zamyšlení..

http://www.xinventions.com/home.htm -zajímavá stránka! amatérské vznášedlo, pyrotechnika, pneumatický kanon..

http://www.xray.cz/krystalografie/ -učebnice krystalografie

http://www.zlatokop.cz/CKZ/index.htm -zlatokopové..

http://www1.tpgi.com.au/users/tps-seti/spacegd7.html - Tsunamis from meteor impacts

http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/skeets.html -Space Shuttle Observations of Lightning - Lightning Experiment

http://www-ldf.mendelu.cz/projekty/ekologie_lesa/vyuka/voda_v_lesnich_ekosystemech.htm -Měření transpiračního proudu u stromů

http://www-sldnt.slac.stanford.edu/nlc/notes/Bowden_Eng/ABC_TechNote-067_2.pdf -halbachovo pole..výpočty..

http://www-sp.phy.cam.ac.uk/ -cavendish laboratory

http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/outreach/atlas/atlas.htm -Detektor ATLAS pro zkoumání různých fyzikálních procesů na urychlovači LHC

http://zakladyelektro.wz.cz -elektro..

http://zsmorava.adam.cz/nerosty -Atlas nerostů