ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA

 

Jak už sám název tohoto vědního oboru naznačuje, je alternativní medicína metoda vedoucí k uzdravení nemocného jinými prostředky, než které používá klasická medicína. Alternativní medicína je zaměřena více na léčbu přírodními prostředky, je více ohleduplnější k pacientovi, využívá souhru mezi člověkem a přírodou a uplatňuje individualitu pacienta. Klasická medicína je něco jako průmyslové aplikování léčitelství. Alternativní medicína naopak uznává metody, které jsou cíleny konkrétně. Naproti tomu klasickou medicínu bychom z pohledu alternativní medicíny mohli nazvat ne jako klasickou medicínu, ale jako medicínu průmyslovou, kde pacient je zboží a lékař s ním manipuluje na základě své nadřazenosti. Pacientovi se zatajují závažné zdravotní problémy, prý je to humánní. A nikdo z pánů doktorů si neuvědomuje, že pokud by pacientovi vyjevili jeho skutečný zdravotní stav, samozřejmě správně diagnostikovaný, měl by alespoň šanci začít se léčit jinou metodou, než je ta, kterou na něm aplikují lékaři, i když dobře vědí, že tím ničeho nedosáhnou a pacient stejně zemře. Prostě řečeno, lékaři by měli po pravdě říci, že danou nemoc neumějí vyléčit a ne prohlašovat, že je nevyléčitelná! Tím ovšem nechci tvrdit, že alternativní medicína je super metoda, která dokáže vyléčit vše. Ne, takové prohlášení patří do úst šarlatánů. Alternativní medicína naopak usiluje o zmapování svých metod a hledá v rámci svých možností i odborná vysvětlení. A také zkoumá nejen vlastní způsoby léčby, ale neopomíjí ani psychický stav pacienta. Celou psychiku pacienta považuje za výborný lék, je-li však správně aplikován. Medicína sama vzešla z dávných léčitelských praktik, ale postupem doby v ní došlo k "zprůmyslnění" a komercializaci. Někdy to vypadá tak, že medicína odsuzuje všechny metody vedoucí k uzdravení, které jsou k dispozici zdarma všem. To, co lze zpeněžit, lze uznat i medicínou. Tak se stává, že lékař praktikuje např.homeopatii. To by bylo v pořádku, ale obávám se, že časem budou některé homeopatické prostředky k dostání pouze na předpis lékaře a za nezanedbatelnou cenu. Pak by ovšem nastala zoufalá situace: alternativní medicína by pod sebe pojala medicínu a lékaři by předepisovali homeopatika, aniž by věděli, co vlastně alternativní medicína je. Všichni ostatní, kteří dokáží léčit bez miliónových aparátů, hromad chemofarmak, traumatizujících betonových nemocnic apod., budou asi nadále zesměšňováni, uráženi a jejich metodami bude opovrhováno. Proto, aby budoucnost našeho zdraví vypadala růžověji, vznikla i tato stránka. (Zde budou aktualizovány jednotlivé metody léčení a léčitelství). Každý má právo znát všechny metody léčby a chránit si tak vlastní zdraví, protože být odkázán na jednoho lékaře a jeho znalosti nemusí být vždy spolehlivé - lékař je totiž také jen člověk se všemi lidskými chybami, omyly a přehmaty. Medicína ale oslavila i celou řadu úspěchů, rozhodně ji nelze odsuzovat ani nic ubírat na její vědecké propracovanosti. Jen by z ní mělo uniknout jakési snobství a otevřít tak dveře k novým směrům léčby. To ostatně platí pro všechny vědecké disciplíny.