PIKTOGRAMY

 

Zhruba od poloviny sedmdesátých let se občas objevovaly v polích kruhy, jejichž původ je neznámý. Záhada byla na světě. V osmdesátých letech došlo ke zlomu a místo prostých kruhů se začaly tvořit složité obrazce, kterým říkáme piktogramy nebo také agrosymboly. Rovněž došlo k rozšíření na celý svět. Některé informace vypovídají o výskytu kruhů v obilí již v sedmnáctém století. Kdo, nebo co způsobuje obrazce v polích? Podvodníci? Šprýmaři? Někdy ano, opravdu existují spolky lidí, kteří tyto obrazce vytvářejí. Falešný piktogram lze však (vždy spolehlivě) identifikovat. Ty pravé vytvářet nemohou, protože zatím není znám způsob, jak by docílili toho, aby klasy obilí nebyly zlomené, ale ohnuté jako tenký plast nad plamenem. Piktogramy jsou tvořeny polehlým obilím, které je jakoby vzájemně propleteno a není zlomené, ale ohnuté. Přesnost takových piktogramů je udivující a ještě více udivující jsou i rozměry. Některé obrazce dosahují velikosti až stovek metrů!

Kdo? Čím? A proč vytváří piktogramy? Na první otázku není možno odpovědět, na druhou lze odpovědět pouze spekulativně - objevují se hypotézy, že formace v obilí lze vytvořit pomocí mikrovln. Odpověď na třetí otázku netušíme.

O piktogramech můžeme říct, že často vznikají na starých kultovních místech nebo okolí. Někdy zpodobňují zvířata, hmyz, jindy se nápadně podobají magickým znakům. Možná s námi někdo nebo něco komunikuje! Existuje na Zemi někdo, kdo umí piktogramy "číst"? Možná se to někdo už naučil. Ještě před několika lety se objevovaly obrazce jednoduché. Jejich složitost však neustále stoupá. Jako by někdo stejně jako ve škole vedl lidstvo od jednoduchého učiva ke složitějšímu. Mapování a výzkum piktogramů jsou sice populární, ale nepřinášejí uspokojivé výsledky (možná i díky mizivé finanční podpoře badatelů). Odsuzovat badatele za jejich výsledky nechci, odsouzení hodni jsou spíše ti, co nejsou schopni uvolnit finance na výzkum tohoto fenoménu. A nejvíce odsouzení hodni jsou ti, co šlapou v polích, vytvářejí obrazce a vysmívají se všem záhadologům. Říká se jim "circlemaker". Napodobují tvorbu piktogramů a rozšiřují dezinformace o tom, že všechny piktogramy jsou "vyšlapány" lidmi. Jo, kdyby šlo jen o tu srandu, člověk by nad tímto dětinským počínáním circlemakers s úsměvem mávl rukou. Jenže! Jestliže nám nějaká inteligence chce pomocí piktogramů cokoliv sdělit, pak circlemakers svou činností napomáhají znemožnění přečtení těchto poselství. Což již s legrací vůbec nesouvisí. A půjdeme-li v této úvaze ještě dále, pak narazíme na ještě větší problém. Chce-li nám opravdu někdo pomocí piktogramů něco sdělit, pak k tomu musí mít nějaký důvod. Co když závažný? Co když se jedná o jakési varování lidstva? "Zprávy" v obilí nám mohou poskytnout informace o nebezpečí, které lidstvu nebo Zemi hrozí, případně nám můžou i oznamovat co udělat, abychom se vyhnuli zkáze. Je-li tomu tak, potom počínání circlemakerů již není hra ani legrace, či cokoliv podobného, ale jedná se o bestialitu. Bestialitu, která může mít na svědomí možná i polovinu lidstva!