PYRAMIDY

 

Pyramidy ať už ty egyptské nebo jejich modely v mnoha menších rozměrech jsou tvarovými zářiči. Energie pyramid má však řadu zvláštních vlastností. Pyramidy dokážou svým působením zasahovat přímo do struktury hmoty a ovlivňují mnoho chemických, biologických a jiných dějů. Tyto skutečnosti vedly českého badatele Karla Drbala k řadě experimentů a výsledkem byl patent číslo 9130459, který mu byl udělen r.1959. Předmětem patentu je ostřič holicích čepelek. Karel Drbal si povšiml, že umístí-li pod malý model pyramidy holící čepelku, která už byla použitím otupena, druhý den je opět ostrá. Proč, to nevěděl (a to byl také důvod, proč se patentovací jednání táhlo řadu let - k přihlášce patentu chybělo přesné zdůvodnění). Karel Drbal však učinil velice důležitý závěr svých experimentů: "Existuje vnitřní vztah mezi tvarem prostoru a v něm probíhajícími fyzikálními, chemickými a biologickými procesy a to v tom smyslu, že vhodnou formou tvaru prostoru se tyto procesy dají urychlit nebo zpomalit". Dnes se dodává, že funkce pyramidy je závislá i na magnetickém poli Země a asi zde působí i jiné faktory, které zatím jen tušíme.

S modely pyramid bylo uskutečněno množství pokusů, ostření holících čepelek je jen jeden z mnoha výsledných efektů. Pyramidy umožňují mumifikovat mrtvá těla živočichů, konzervují potraviny, odrušují geopatogenní zóny, ničí plísně a bakterie. Experimentovalo se i s nabíjením baterií pod pyramidou a ověřovala se i klíčivost semen a účinnost léčiv umístěných pod pyramidou.

 

 

 

v = výška pyramidy

a = délka strany

d = délka hrany

vp = výška podstavce