SLOVNÍK

 

 A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

A

aabam - alchymické označení olova

abak, abakus - dřevěná, kamenná nebo kovová destička se zářezy používaná jako počítadlo, také deska na hlavě sloupu, používaná jako architektonický prvek

abatáž - otesávání; symbolická činnost, která značí zušlechťování učedníka, slovo používají zednáři

abdikace - odstoupení, zřeknutí se vlády, trůnu

abdukce - krátkodobý únos člověka do UFO

abiogenesa - hypotetická představa o vzniku organismů z neživé hmoty, samoplození

abnormalita - úchylka, výjimečnost, mimořádnost

abraze - obrušování materiálu vlivem kapaliny, v níž jsou částice hornin, písek apod. nebo obrušování pevných látek pevnými látkami, např. v geologii obrušování hornin horninami

absolutní nula - nejnižší možná teplota = -273,16 oC = 0 oK

absorpce - vstřebávání, pohlcení

absurdita - nesmyslnost

ad absurdum - k nesmyslnosti

ad acta - odložit, uložit

adaptace - přizpůsobování

adept - začátečník nebo ten, kdo se chce začít věnovat nějakému oboru, v alchymii také název mistra

adheze - přilnavost

adiabatický - děj, probíhající bez výměny tepla s okolím, za dokonalé tepelné izolace

adrenalin - hormon, který produkují nadledviny, zvyšuje krevní tlak

adsorpce - nahromadění plynné látky na povrchu jiné látky, zvláště na látkách s velkým povrchem, takovou látkou je např. aktivní uhlí

adžňa - čakra čela, šestá čakra, třetí oko

Aenea - starý název pro dnešní Evropu. Aenea byla součástí jednoho z desíti království hypotetické Atlantidy

aenigma - hádanka, tajemství

aera - číslo k počítání

aerelit - kamenný meteorit

aerodynamika - nauka o pohybu plynů a jejich účinků na tělesa v nich ponořená

aes - původně kov všeobecně, někdy také měď nebo ruda /alchymický termín/

aes viride - zelená měď (měděnka) /alchymický termín/

afekt - silné, náhlé a rychlé citové vzplanutí

afélium - bod na dráze planety nejvíce vzdálený od Slunce

AFOSI - Air Force Office of Special Investigations, úřad speciálních vyšetřování vojenského letectva

Agaricus Hariolorum - (agaricus sagaram) - houba rostoucí v Itálii, roste v odumřelých listech, malá a nejedovatá. Je jí připisována vlastnost, že uchovává všechny astrologické vlivy, které na ni působily v okamžiku utržení.

Agartha - tajuplná podzemní říše, kterou obývá údajně vyspělá civilizace. Se zemským povrchem je spojena složitým systémem chodeb. Vůdce této říše je Rigden Džepo - vládce světa, který přebývá v hlavním městě Agarthy - Šambale. Osvětlení v podzemí poskytuje zvláštní zelené luminiscenční světlo.

agónie - období nemoci před smrtí

agresivita - útočnost, výbojnost, ničivost

Agricola Georg Bauer - (1494-1555), v letech 1527-1533 působil jako lékař v Jáchymově, alchymický kritik, tvůrce knih o hornictví a hutnictví

ahenum - železný kotlík /alchymický termín/

ahinsá - princip východních náboženství, znamená neubližovat živým

achajové - (achajci), Řekové, respektive jeden z řeckých kmenů (v antice)

aithér - věčné světlo /z řecké mytologie/

aiudský předmět - nalezen r.1974 na břehu řeky Mures v Transylvánii ve vrstvách starých asi 1 milion let. Jedná se o kovový předmět dlouhý 202 mm a 70 mm vysoký. Předpokládá se, že by se mohlo jednat o část podvozku nebo přistávacího zařízení mimozemské vesmírné lodi. Chemické složení je pozoruhodné: 89% hliníku, 6,2% mědi, 2,84% křemíku. 1,81% zinku, 0,41% olova, 0,33% cínu, 0,2% zirkonia, 0,11% kadmia, 0,0024% niklu, 0,0023% kobaltu, 0,0003% bismutu, 0,0002% stříbra a stopy galia

akauzalita - události probíhající zdánlivě bez příčiny; procesy, které odporují přírodovědeckým zákonitostem

akr - starší plošná míra (4047m2), 1akr = 40,5 aru (americký akr = 4,840 čtverečního yardu)

akrece - proces interakce černých děr s okolím

akupunktura - vpichování jehel do určitých bodů na lidském těle, způsob léčby, používán zejména v tradiční čínské medicíně

akvamarín - světle modrý nebo světle zelený průhledný drahokam, odrůda berylu

alabastr - bílá odrůda sádrovce-síranu vápenatého

Aláh - v islámském náboženství bůh

alaun - kamenec, alumen, síran hlinito-draselný /alchymický termín/

Albertus Magnus - (1193-1283), Albert z Bollstadtu, teolog, filosof a alchymista

Aldebaran - operace Aldebaran - přísně tajná operace zasvěcených německých nacistických špiček. Počala r.1934 a trvala do r.1945. Jednalo se o styk nacistů s mimozemskou civilizací, patrně jen pomocí chanellingu

alembik - (alambik) - destilační přístroj používaný alchymisty

alembicus natures - destilační nádoba přírody /alchymický obrat/

alergie - nepřiměřeně silná reakce organismu vyvolaná některou látkou, kterou organismus nesnáší

alf - Alien Life Form, cizí forma života

alfa vlny - tak jsou označovány bioelektrické aktivity mozku ve stavu uvolnění, relaxace, pohybují se v rozsahu 8 až 13 Hz

alchymie - starodávná věda studující podstatu hmoty. Často užívá magii a slouží nejen pro bádání hmotného světa, ale i duševního. Je hrubým omylem považovat alchymii jen za předchůdkyni chemie.

alkalie - zásada, báze, látka schopná odštěpovat hydroxylové ionty, s kyselinami tvoří soli

alkaloid - organická zásaditá dusíkatá sloučenina rostlinného původu, např. morfin, papaverin, strychnin

Alleau René - (*1917), historik hermetických věd, žák adepta Fulcanelliho, autor mnoha knih o alchymii, symbolice a tajných společnostech

alpaka - bílá slitina mědi, zinku a niklu, náhražka stříbra

alter ego - spřízněný člověk, důvěrný přítel, druhé já

alternativní - volitelný způsob řešení, možnost volby

altostratus - souvislá oblaková vrstva ve větší výšce

aludel - poklop, jenž se nasazoval na sublimační nádobu, na jeho ohnutém okraji se usazoval sublimát

amalgam - slitina kovu a rtuti

Amalthea - jeden z měsíců Jupitera, průměr 150km

ametyst - průhledný fialový polodrahokam, odrůda křemenu

amnézie - ztráta paměti

amok - šílenství, zuřivost

amulet - ozdobný nebo rituální předmět nošený pro ochranu nebo štěstí

anaerob - organismus nepotřebující k životu vzdušný kyslík

anaháta - čakra srdce, čtvrtá čakra

analgetika - léky tlumící bolest

analýza - rozbor

ananké - moc ve světě vše ovládající

andělské vlasy - jev, někdy se vyskytující při pozorování UFO; je to zvláštní substance padající z nebe, připomíná vlasy nebo vlákna, bílé nebo průsvitné, vypařují se brzy po dopadu

android - umělý člověk, robot tvarem a velikostí podobný člověku

anihilace - úplná přeměna hmoty na energii, děje se tak při srážce hmoty s antihmotou

anima - v alchymickém pojetí duše nebo cítění

animismus - spiritistický názor, podle kterého jsou některé paranormální jevy způsobeny neviditelnými bytostmi, duchy

anoda - kladná elektroda

anomálie - nepravidelnost, nesrovnalost

anorganický - takový, který není živočišného původu

anti - proti, před

antibiotika - látky produkující léčivo pomocí mikroorganismů, např. penicilin

antihmota - jejími stavebními částicemi jsou částice opačných fyzikálních vlastností než hmoty

antika - období staré řecké a římské civilizace 14.století př.n.l. až do roku 476 n.l.

antisepse - ničení choroboplodných zárodků

antropologie - věda o vzniku, vývoji a tělesných vlastnostech člověka

Anunnaki - mimozemská civilizace z planety Nibiru, která navštívila Zemi (dle Z.Sitchina) a později ovlivnila civilizaci Sumérů.

apogeum - bod na dráze měsíce nebo družice obíhající kolem Země nejvíce od ní vzdálený

apokalypsa - biblická katastrofa, konec světa

Apollo 11 - kosmická loď, která jako první oficiálně dopravila lidskou posádku k Měsíci. Stalo se tak v noci z 20. na 21.července 1969, kdy první lidé vystoupili na povrch Měsíce -v oblasti Moře klidu

Apollón - syn boha Dia a Léty, bůh světla a slunce, ochránce pořádku a života, věštec /z řecké mytologie/

aport - (aportace), psychofyzikální výskyt předmětů pocházejících z jiných míst nebo jiných časů

apriori - jen z rozumu (předem)

APRO - Aerial Phenomena Research Organisation (Organizace pro výzkum vzdušných jevů) založena Jimem a Carolem Lorenzenovými v roce 1952, tato organizace nedávno zanikla

aqua - voda

aqua ardens - palčivá voda - alkohol /alchymický termín/

aqua fortis - silná voda, kyselina dusičná /alchymický termín/

aqua regin - královská voda, lučavka královská /alchymický termín/

aqua vitae - voda života, alkohol /alchymický termín/

arbor solis - strom zlata /alchymický termín/

arbor et lunae - strom stříbra /alchymický termín/

archa - 1.skříňové plavidlo /biblické/ 2.zlacená skříň, tzv.archa úmluvy /biblická/ 3.gotický zdobený oltář

archaeus - životní síla, řídí životní pochody v těle (dle Paracelsa)

archaický - zastaralý, starobylý

archeologie - věda zabývající se vyhledáváním, zkoumáním a tříděním památek, vykopávek apod., slouží studiu starých období vývoje lidstva

archetyp - původní typ

Aristoteles - (384-322 př.n.l.), řecký filozof, myslitel, z jeho myšlenek po dlouhou dobu těžila zejména alchymie. Podle jeho učení se vše skládá ze čtyř živlů: země, vody, vzduchu, ohně a předpokládá existenci živlu pátého: etheru, pátého jsoucna, quinta essentia

archeoastronautika - nauka, která je založena na přesvědčení, že naši Zemi v minulosti navštívili mimozemské inteligence. Přední zastánce archeoastronautiky je Švýcar Erich von Däniken

Ariel - jeden z měsíců Saturna, průměr 500 km

arsenik - oxid arzenitý, otrušík, utrejch, As2O3 - prudký jed

ars spagyrica - umění oddělovati a zase spojovati /alchymický termín/

artefakt - nález nebo výtvor, který nevytvořila příroda, ale který je dílem lidské činnosti

Artemis - bohyně lovu, vládkyně přírody, plodnosti /z řecké mytologie/

artion - úplný nebo sudý

arúpadháta - nejvyšší svět-svět bez tvarů, v němž už pro člověka neexistují ani pojmy ani nic, co by ho mohlo zatěžovat a člověk je tak navždy zbaven pout s realitou /v budhismu/

asána - určitá poloha při praktikování jógy

Ásgard - místo, kde sídlili bájní severští bohové

asklepiony - chrámy boha Asklépia, sloužily v antickém Řecku jako nemocnice

aspekt - vzhled, stanovisko, pojetí, pohled na věc

asteroid - drobná oběžnice, často obíhá mezi Marsem a Jupiterem, malá planetka

astra - hvězda

astrální svět - nehmotný svět, jemnější substance světa hmotného, lidskými smysly lze po tréninku tento svět vnímat tak, jako svět hmotný

astrální tělo - je to jemná nehmotná substance, tzv. siderické tělo, normálními smysly nevnímatelné. Od hmotného těla se může oddělit, zůstává s tělem spojeno tzv. stříbrnou šňůrou; někdy se též nazývá tělo fluidické, éterické, světelné nebo i ruach, ehorma, perisprit, nefeš, tělo oslavení nebo i stín

astrofyzika - obor astronomie zabývající se stavbou, fyzikálními vlastnostmi a složením kosmických těles

astrologie - věda zabývající se zkoumáním vlivu nebeských těles na pozemský život, předpovědí budoucnosti apod.

astronomie - věda zabývající se studiem kosmických těles, jejich soustav, kosmického prostoru a vesmíru jako celku. Základem její činnosti je pozorování a měření vesmírných objektů a jevů.

Asýrie - starověký stát na území střední Asie v oblasti horního toku Tigridu, 2000 př.n.l. až 7.století př.n.l.

athanor - druh pece používané alchymisty, zpravidla s pískovou lázní

Athéna - dcera nejvyššího boha Dia, bohyně moudrosti, spravedlnosti a umění /z řecké mytologie/. Bývá zobrazována se svými posvátnými zvířaty: sovou a hadem

athenaeum - měděný kotlík /alchymický termín/

Atlantida - bájná ostrovní říše, dle Platóna říši vládli králové, Atlantida byla obývána velmi vyspělou civilizací, doposud se nezdařilo lokalizovat místo, na němž měla Atlantida existovat před svým zánikem

atmosféra - ovzduší, vzdušný obal Země

atom - nejmenší částice hmoty schopna vstoupit do chemické reakce

atramentum - alchymický název pro nečistou zelenou skalici, z níž se připravuje inkoust

AU - Astronomical Unit, Astronomická jednotka. Užívá se k měření vzdálenosti ve vesmíru 1AU = 149 597 870 km

augmentatio - zmnožení /alchymický termín/

aura - energetické vyzařování živých organismů; aura je specifická pro daný organismus, nese informační složku energie. Někteří citliví jedinci jsou schopni auru vidět a dle jejich barev a deformací diagnostikovat organismus, který je aurou obklopen

aurichalcum - zlatě zbarvený bronz, označení slitiny mědi a zinku - mosazi

Aurora - jitřenka; antická bohyně ranních červánků

aurora projekt - tajný projekt vývoje nového amerického neviditelného letounu

aurum potabile - pitelné zlato, roztok zlata v lučavce královské neutralizované vápnem /alchymický termín/

Australopiték - hominid, dle evoluční teorie předek člověka, chodil vzpřímeně po zadních končetinách, žil v období pleistocénu (asi před 1.000.000 let)

Avicenna - (980-1037), středoasijský lékař a autor děl, z nichž čerpali někteří alchymisté.

axiální - osový, ve směru osy

axonové dráhy - dráhy vedoucí podněty mezi nervovými buňkami

axony - výběžky nervových buněk, jimiž jsou vzájemně spojeny

ayahuasca - také caapi, dápá, natema, yagé, kahi, mihi, pinde nebo v českém žargonu také jen ája. Nápoj Jihoamerických indiánů s opojnými účinky. Šamani s její pomocí dosahují stavů změněného vnímání reality. Získává se z lián z čeledi Malpighia - cea, obsahují alkaloid harmin. Ayahuasca je hnědá kapalina odporné chuti.

azbest - vláknitý nerost, osinek používaný jako tepelná izolace