SLOVNÍK

 

 A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

B

Baalbek - místo v libanonských horách, zbytky starého chrámu, postaveného na balbecké terase z obřích kvádrů dlouhých 20 m, širokých 4,8 m a vysokých 4,2 m.

Babylón - starověké město nacházející se na území dnešního Iráku, asi 80 km od Bagdádu

Bacon Roger - (1214-1294), alchymista, autor několika alchymistických spisů, zdůrazňoval nutnost pokusného zkoumání přírody

bahaismus - náboženství vzniklé v 19.století, rozšířené v Číně, Japonsku, Indii a Iránu

Bakeh - starořímský bůh vína a úrody

baktérie - nejjednodušší jednobuněčný organismus

Baldr - severský bůh světla a zelené země, syn Ódina, Baldr byl laskavý bůh, bylinkář a naučil lidi jak používat léčivé rostliny

baldrián - kozlík lékařský, léčivá bylina

balneologie - nauka o léčivých vodách, sprchách, lázních

balšán, balšám - máta peprná, bylina, utišující lék

balza, balsa - lehké dřevo z jihoamerického stromu Ochroma Lagopus. Tepelně izolační vlastnosti, používá se ke stavbě letadel, člunů a plováků

balzám - vonná pryskyřice některých stromů, vonný hojivý tekutý roztok pryskyřice v silicích

balzamovat - konzervovat umělým způsobem mrtvolu a ochránit ji tak před rozkladem

baobab - mohutný africký strom se širokou korunou, rodu Adansonia

barel - kovový sud, anglický a americký barel - dutá míra = 159 l

baroko - (barok), architektonický sloh evropského umění v 17. a 18. století

barometr - přístroj pro měření atmosférického tlaku

barysféra - zemské jádro, vnitřek země složený z těžkých látek

baryt - bílý nebo až žlutohnědý nerost, síran barnatý BaSO4 (teživec)

Basil Valentinus - (15.stol.), údajně benediktínský mnich, alchymista, jsou mu připisována autorství některých spisů, patrně nikdy neexistoval

batysféra - hlubinná oblast moří a oceánů

batyskaf - malá průzkumná ponorka, určená pro hlubinný průzkum

baud - jednotka rychlosti přenosu informace, zn. Bd

bauxit - bílá až červená hornina, ruda pro výrobu hliníku, chemicky hydroxid hlinitý

bazální - základní

báze - základ, základna

bazický - zásaditý, alkalický

bazilika - antická budova soudu, hlavní typ křesťanských chrámů

bel - jednotka hladiny intenzity zvuku,používá se decibel dB

belgický typ UFO - UFO trojúhelníkového tvaru, pozorováno v roce 1989 v Belgii, odtud název

Belzebub - ďábel, kníže ďáblů

Bergier Jacques - (1912-1978), francouzský chemik, známý publicista, autor slavné knihy "Jitro kouzelníků" nebo "Kniha nevysvětlitelného", byl aktivní na poli sci-fi

beri-beri - onemocnění způsobené nedostatkem vitamínu B1

bermudský trojúhelník - leží mezi Bermudami, Floridou a Bahamskými ostrovy, oblast, kde dochází k záhadným zmizením lodí a letadel, aniž by se našly jejich trosky

Berthelot Marcelin - francouzský historik alchymie, přeložil mnoho alchymických děl

beryl - minerální nerostný křemičitan hlinito-berylnatý, některé jeho odrůdy jsou např. smaragd a akvamarín

bestie - šelma, zvíře

beta vlny - mozková bioelektrická aktivita v pásmu 13-28 Hz, souvisí s iritací, zlostí, frustrací, duševním napětím a usilovným přemýšlením

betel - pepřovník betelový (piper betle), jeho listy obsahují omamné látky

bible - kniha křesťanského náboženství

bílá skalice - síran zinečnatý ZnSO4

biologie - věda o životních dějích a životě organismů, jejich struktuře a vývoji

bionika - obor využívající znalost stavby a funkce živých organismů k řešení technických problémů

biorytmus - periodické střídání životních dějů

bios - život

biosféra - část zemského povrchu osídlená organismy

bizardní - zvláštní, podivný, neobvyklý

bláto moudrosti - Lutum sapientiae - alchymický tmel pro utěsňování destilačních aparatur, zhotovoval se z mouky a mastixu nebo hlíny, vaječných bílků a zvířecích chlupů

bolid - velmi jasný meteor

bolometr - přístroj na měření intenzity záření hvězd

borax - tetraboritan sodný

Borobadur - gigantická budhistická svatyně, která se nalézá na Jávě. Tato stavba je podobná stupňovité pyramidě, byla vystavěna asi v r.800 n.l.

bort - prášek z diamantů na broušení drahokamů

botanika - nauka o rostlinách

botulin - prudký jed vznikající vlivem působení mikrobu Clostidium v kazících se potravinách, zejména v mase (v konzervách), klobásový jed

Boyle Robert - (1627-1691), anglický chemik a fyzik, vypracoval mechaniku plynů, uvedl do chemie prvek

brahma - v indickém náboženství neosobní prapodstata všehomíra

Breidablih - palác, v němž žil severský bůh Baldr

breviář - kniha obsahující motlidby

bronz - slitina mědi a cínu

brujo - ve španělsky mluvících zemích Ameriky znamená čaroděj, šaman

Budha - původně zvaný princ Sidhárta

budhismus - náboženské učení staroindického myslitele Budhy ( = 483 př.n.l.)

bula - kovová pečeť; listina papeže, týkající se důležité záležitosti

buližník - prubířský kámen, usazená křemičitá hornina, tmavošedá až červená protkaná bílými křemennými žilkami

bumerang - vrhací zbraň australských domorodců, zahnutý kus dřeva, vracející se po vržení zpět

Bunsen Robert Wilhelm - (1811-1899), německý chemik a fyzik, vynálezce spektroskopie

burel - oxid manganičitý MnO2, pyrohezit, manganová ruda