NIKOLA TESLA

 

Nikola Tesla se narodil 10.července 1856 ve Smiljanu v Chorvatsku. V letech 1862 až 1870 chodil do školy ve Smiljanu a na reálku v Gospiči. Už jako dítě byl výjimečný, snil o létání, o velkých vynálezích, ve škole vynikal ve studiu cizích jazyků a přírodních věd. O Teslovi není příliš známo, že každý večer po usnutí podnikal astrální cesty a patrně byl i jasnovidec a měl fotografickou paměť. Rok 1870 představoval pro Teslu veliké nebezpečí. Moc nechybělo a svět by přišel o patrně největšího génia naší civilizace. V letech 1871-1874 studoval vyšší reálku v Karlovaci. Tesla roku 1875 onemocněl cholerou a málem zemřel. S nemocí bojoval řadu měsíců. Uzdravil se, až mu jeho otec Milatin Tesla, pop pravoslavné srbské církve slíbil, že se může stát inženýrem. V letech 1875-1878 studoval na vysoké škole technické ve Štýrském Hradci, kde se seznamoval s elektrickými přístroji a již zde navrhl některá vylepšení přístrojů. Roku 1880 absolvoval samostudium na univerzitě v Praze. Pak odjel do Budapešti, kde vynalezl telefonní zesilovač. Stalo se tak v budapešťské telefonní společnosti, kde byl zaměstnán. Roku 1882 v Budapešti objevil točivé magnetické pole a motor na střídavý proud, nad kterým učení vědci tehdejší doby jen kroutili hlavou. Téhož roku odjel Tesla do Paříže, kde našel místo u Edisonovy společnosti. Nezahálel a vylepšoval edisonova dynama na stejnosměrný proud. V roce 1884 se Tesla vylodil u břehů Severní Ameriky. V kapse neměl ani cent. Na doporučení nastoupil do práce u Edisona u něhož pracoval na vývoji nových typů dynam a to velmi úspěšně. Časem se však projevila Edisonova nechuť odměňovat někoho, kdo byl úspěšnější a chytřejší, než on sám. Tesla pro Edisona odvedl obrovský kus práce a dočkal se od něho opravdu velké odměny - Edison Teslu okradl o padesát tisíc dolarů. Není proto divu, že spolupráci s vykutáleným Edisonem Tesla hrdě odmítl a začal pracovat jako technik.