VÝZKUM UFO

 

   

foto vlevo: Waterdown, Ontario, 18.3.1975, foto Patric McCarthy

foto uprostřed: Salem, Massachusetts, 16.7.1952, foto Pobřežní stráž USA

foto vpravo: Colfax, Wisconsin, 19.4.1978, foto Mark Coltrane

 

Pro výzkum UFO je velmi důležité znát nejčastější a nejvíce se opakující jevy související s pozorováním tohoto fenoménu.

1) Ze svědectví vyplývá, že nejčastější tvary UFO jsou tyto: koule, talíř, či disk, válec, trojúhelník nebo i bumerang či vejce.
2) Ve většině případů svítí (noční pozorování) nebo se na nich vyskytují světla. V případě denních pozorování se většinou uvádí stříbrná kovová barva nebo barva šedá. Noční pozorování pak popisují celou paletu barev, nejčastěji žlutou, červenou, bílou či namodralou. Někdy dochází ke změně barvy během letu.
3) Popisováno je vznášení, či nehybné visení ve vzduchu nebo naopak rychlý let a neuvěřitelné manévrovací schopnosti, při kterých by se pozemské létající stroje roztříštily.
4) K dalším zajímavým jevům souvisejícím s výskytem UFO jsou např. magnetické anomálie, poruchy el.přístrojů a strojů, poruchy dodávek el.energie, poruchy při příjmu rádia a televize, selhání zapalovací soustavy automobilů, zvýšená radiace apod. Zajímavý je také tzv. fenomén chybějícího času.
5) Někdy byl pozorován efekt materializace a dematerializace.
6) Vcelku negativním projeven UFO jsou únosy pozemšťanů do létajících talířů a jejich vyšetření.

Pro výzkum UFO je důležité shromažďovat veškeré materiály související s pozorováním či kontaktu s UFO. Ať už se jedná o fotografie, výpovědi, vzorky, části předmětů či strojů mimozemských návštěvníků nebo i zprávy od tzv. kontaktérů. Ale na kontaktéry pozor! Ne každý je kontaktér, někdy se kontakt odehrává pouze v mysli rádoby kontaktéra! Důležité jsou i vyjádření vědců, kteří dokáží flexibilně reagovat a neodbývají daný problém přihlouplým úšklebkem nebo posměchem. K objasnění lze přispět i studiem souvisejících problémů, např. výzkum antigravitace, telepatie, volné energie apod. Někdy jsou popsány či zdokumentovány stopy po přistání létajících talířů (stopy, otisky v půdě, vypálené kruhy trávy apod.).