Lidé, kteří se už nemají čemu divit, ztratili smysl a krásu svého života.

ALBERT EINSTEIN

 

ÚVOD

 

Existuje nepřeberné množství nevysvětlených jevů, záhad a zvláštních jevů. Proto se domnívám, že je nanejvýš nutné napomáhat k jejich objasnění a vysvětlení. A to jakýmkoliv způsobem, tedy i informovaností o daných problematikách a studiem i zdánlivě nemožných či neuskutečnitelných teorií a hypotéz. Protože to, co nedokáže objasnit naše současná oficiální věda neznamená, že k řešení nemůže dospět kdokoliv jiný či cokoliv jiného.

Na těchto stránkách naleznete jak současný výklad, tak teorie i hypotézy týkající se těchto témat nebo témat příbuzných. Rovněž zde budou uváděny náměty k experimentům, meditacím, relaxacím apod.

Protože (u nás) neexistují supermarkety pro ty, kteří chtějí prakticky zkoušet cokoliv v oblasti magie, UFO, parapsychologie, fyziky apod., zavedl jsem pro vás službu Pomáháme si. Tato služba bude pomáhat sehnat vámi požadované předměty pro vaši praxi a experimenty. Uvítám zde i ty, kteří mohou vyrobit na přání danou pomůcku či přístroj. Každý rozumný názor, připomínku nebo námět, který mi pošlete, umístím na svých stránkách (uvítám i hlášení o pozorování UFO, paranormálních jevů, piktogramů na polích a jiných anomálních jevů).

Tyto stránky nabízí širokou paletu informací, které se dotýkají všech nevysvětlených jevů a jejich příčin i následků. Cílem těchto stránek je poskytnutí objektivního jeviště pro každou z teorií, hypotézu i konkrétního děje či jevu. Všichni, kdo se zajímáte o kterýkoliv ze zde nabízených témat, o tajemství podstaty života a smysl naší existence, jste srdečně vítáni na stránkách ABCDimenze.

 

POZOR! *

Hledám někoho, kdo by spolupracoval při tvorbě těchto stránek, chtěl se účastnit pokusů, výzkumů, pomáhat s tématy experimentů. A taky někoho, kdo by mohl pomoci s výrobou pomůcek, přístrojů apod. Prosím, kontaktujte mě na adrese: *