ZDRAVÝ STYL ŽIVOTA

 

Na sklonku minulého tisíciletí se začalo hovořit o zdravém způsobu života. Důraz se kladl na zdravou stravu, sport, absenci požívání alkoholu a kouření. Doufejme, že v novém miléniu se bude klást důraz i na ostatní neméně důležité faktory pro zdravý život. Například hluk. Žít v hlučném prostoru je skoro totéž jako žít v prostoru zamořeném jedovatými látkami. Je zvláštní, že např. kouření je masově potlačováno, ale téměř nikde nenaleznete nápis zde není dovoleno způsobovat hluk nebo hlasitě mluvit. A tak žijeme v domech, které postavili nemyslící architekti do těsné blízkosti dopravní tepny, nebo jsme obtěžováni hlukem z okolí, tvůrci panelových domů asi nikdy neslyšeli o zvukové izolaci. Nadměrný, stále působící hluk způsobuje mnohé neurózy, psychické poruchy, zvyšuje krevní tlak, působí depresivně apod.

Dalším nepříliš zdůrazňovaným problémem je tzv. elektromagnetický smog. Elektrické a elektromagnetické pole, které se šíří okolo elektrických vodičů (a to i v době, kdy k nim nejsou připojeny spotřebiče), je zdraví škodlivé. Lidé bydlící např. pod vedením vysokého napětí trpí více leukémií a rakovinou!

Dalším obrovským rizikem se zdá být požívání průmyslově vyráběných potravin. Např. kuřata jsou krmena směsí antibiotik, kostní moučky a některých rostlin, jisté je jen to, že přirozené to není. Mnoho současných potravin už ani nechutná tak, jak chutnaly dříve, chuť a někdy i vzhled má často blíže k plastům než k potravinám. Důvod výroby takových potravin je prostý, zdůrazňuje se, že na Zemi je mnoho lidí a jejich počet neustále stoupá a proto je nutné zvyšovat hektarové výnosy, krmit užitková zvířata růstovými hormony apod. Je to prachsprostý nesmysl. Statisíce krachujících zemědělců jsou důkazem o opaku. Skutečný důvod je finanční: proč prodávat kvalitní potraviny, když jde prodat jejich náhražky za stejnou cenu, ale za poloviční náklady?

Každý by měl odvodit možné dopady těchto negativ na své zdraví a uvědomit si, že sám člověk je součástí přírody a pokusí-li se ji zničit, zničí příroda jeho. Zdraví nespočívá v polykání tabletek léků, ani požíváním makrobiotických potravin, ale v souhře člověka s přírodou. To, co je přirozené je i zdravé. Navzdory všem úvahám o moderních potravinách, kosmetice, estetice i náboženským dogmatům.

Člověku je vlastní používání mozku, tedy myšlení, a proto by součástí dobrého zdravotního stavu měla být i meditace a relaxace.