ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

… budeme-li v ně věřit už dnes …

 

… od zítřka již i na leasing …

 

Na stránkách "Alternativní zdroje energie" se budete setkávat s popisy netradičních zdrojů energie, bude zde popsána stručná historie získávání energie a popis dosavadních zdrojů. Dále se zde budeme zabývat i hypotézami souvisejícími se získáváním energie.

Uplynulo již mnoho tisíc let od doby, kdy člověk zažehl svůj první oheň, aby tak získal svou první energii. Během následujících věků se toho až do současnosti mnoho nezměnilo. Stále získáváme mnoho energie spalováním paliv, jen původní dřevo coby palivo jsme zaměnili za uhlí, ropu a plyn. Také jsme postavili mnoho atomových elektráren. Takže energii máme, používáme ji a pořád naivně věříme, že ji budeme mít dostatek i v budoucnosti. Bohužel všechna výše zmíněná paliva jsou vyčerpatelná! S největší pravděpodobností vyčerpáme jejich zásoby za padesát let. Co potom? Určitou výjimku v současné krizové době představují vodní elektrárny. Je jich málo a stavět další znamená devastovat přírodu v širokém okolí od tohoto vodního díla. Pokusy o vytvoření řízené termonukleární reakce zatím ztroskotaly. Jsme v koncích? Možná, ale …

 

Slunce a vítr

Sluneční energie a energie větru se zatím využívá jen minimálně. Existují totiž sluneční a větrné elektrárny. Jsou i malé "rodinné" elektrárny, jejichž hnací síla je slunce nebo vítr, ale jejich většímu rozšíření brání vysoká pořizovací cena. Důvod vysoké ceny je prostý, tyto elektrárny nejsou masově vyráběny. Také cena akumulátorů, které jsou v případě těchto malých elektráren nezbytné, je poměrně vysoká. Lze si je však vyrobit doma. (Později zde uvedu i návod na výrobu malé sluneční elektrárny).

Amatérskou stavbou malých elektráren však energetickou krizi neodvrátíme. Moc koncernů, které těží ropu, uhlí a zemní plyn je neuvěřitelně velká a jak se zdá, úmyslně brzdí rozvoj jiných zdrojů energie. Přitom existují vynálezy, které by poskytly levnou energii všem. A navíc elektrárny, využívající nových vynálezů, by nepotřebovaly drahocenná fosilní paliva, byly by ekologicky čisté a navíc by zruinovaly současné ropné i jiné kartely. Už by dál neplatilo, že ten, kdo má dostatek energie, má také moc. Doba, kdy tyto "mocensko-energetické" spolky přijdou o své monopolní posty, už klepe na dveře.

  1. MMG (Müller-Motor-Generator)
  2. RQM (Raum-Quanten-Motor)
  3. Studená fůze
  4. Volná energie
  5. Sluneční elektrárny
  6. Větrné elektrárny
  7. Termojaderná syntéza
  8. Ostatní zdroje energie